W mojej graficznej twórczości ważne miejsce zajmuje poszukiwanie różnych sposobów uzyskiwania ziarnistych faktur.
Rysunek stanowi pierwszy zapis emocji na papierze, jest sposobem bezpośredniego notowania wrażeń płynących z natury.
Małe formy graficzne są rodzajem graficznego sprawdzianu w mniejszej skali. 
Niewielki format rządzi się zupełnie innymi prawami, wymaga jeszcze większego skupienia i precyzji.
Szkice rysunkowe o charakterze notatek perspektywicznych
PRACE
OD AUTORKI
Moje akwatinty i drzeworyty są wynikiem ciągle trwającej fascynacji naturą światła, które z jednej strony powołuje przestrzeń do życia, z drugiej zaś ją odrealnia.
Staram się, poprzez zmiany kierunków, intensywności i charakteru świateł i cieni, tworzyć nieskończone przestrzenie. Scenerią jest przeważnie architektura miasta – czasem ujęta syntetycznie, czasem zniekształcona, czasem przywołująca na myśl atmosferę snu, w którym powtórzenia, łączenia różnych, także obcych sobie elementów są naturalne.
 
Punktem wyjścia do moich grafik jest rysunek. Rozpoczynam od szkiców z natury, od uchwycenia tego, co najciekawsze w danej sytuacji świetlnej, w niezwykłych proporcjach architektury, w zadziwiającej perspektywie. Te notatki z natury najczęściej dalej obrabiam, tworząc z wielu ujęć bardziej syntetyczne studium pejzażu. Próbując ująć dany widok z wielu punktów widzenia, kontynuuję właściwie tradycję kubistyczną i futurystyczną. Zmieniam skalę i położenie elementów, pomijam jedne, dodaję inne, łączę odległe fragmenty krajobrazu widzianego z różnych stron i w różnym czasie, a nawet w zupełnie różnych miejscach. W ten sposób z impresji, migawek tworzę własną wizję. Interesuje mnie nie tyle werystyczne oddanie obserwowanej rzeczywistości, ile stworzenie ciekawego obrazu.
 
 
Alicja Habisiak-Matczak
 
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
Alicja Habisiak-Matczak
+48 607 99 36 99