CV

Alicja Habisiak-Matczak urodziła się w 1978 roku w Piotrkowie Trybunalskim. W latach 1997-2002 studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W 2002 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka.

W 2003 roku uzyskała stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rządu Włoskiego i odbyła półroczny staż graficzny w Akademii Sztuk Pięknych w Urbino oraz w Międzynarodowym Centrum Grafiki KAUS w Urbino. W latach 2002-2011 była asystentką w Pracowni Podstaw Kompozycji prowadzonej przez dr hab. Danutę Wieczorek na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, od 2011 do 2016 roku była adiunktem w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Od listopada 2016 roku jest kierownikiem tej pracowni, od 2017 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W latach 2004-2006 doskonaliła swoje umiejętności dydaktyczne i warsztatowe jako asystentka na Letnich Międzynarodowych Kursach Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino. Od 2013 roku wraz z Giuliano Santinim jest inicjatorką i koordynatorką Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA w ASP w Łodzi, których pięć edycji cieszyło się dużym powodzeniem wśród artystów z całego świata.

W 2009 roku obroniła swoją pracę doktorską: Perspektywy – cykl grafik i rysunków na temat przestrzeni miejskiej i uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora sztuk pięknych. We wrześniu 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2013 roku zrealizowała badania w ramach dotacji MNiSW pod nazwą: Badanie głębokiego trawienia blach cynkowych i miedzianych metodą akwatinty solnej. W 2016 roku zrealizowała badania nad zastosowanie blach żelaznych w druku wklęsłym.

Jest autorką 18 wystaw indywidualnych w Łodzi, Warszawie, Urbino, Rzymie, Fano, Vercelli i Wageningen. Uczestniczyła w ponad 140 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki warsztatowej i rysunku w takich miastach, jak: Acqui-Terme, Bangkok, Cluj, Douro, Kair, Katowice, Kochi, Kyoto, Łódź, Nowy Jork, Olsztyn, Rzym, Sarcelles, Tokio, Trois-Rivieres czy Varna. Zdobyła 14 nagród i wyróżnień na konkursach w Polsce, Rumunii, Hiszpanii, we Włoszech i w Kanadzie.

Brała udział w międzynarodowych konferencjach grafiki, takich jak: „Rape of Europe” w Lizbonie (2013) i „Rhinos Are Coming” w Porto Allegre (2014), „Pure Print” w Porto (2015), „Carmo, Chiado and The Respublica Litteraria” w Paryżu i Lizbonie (2017).

W 2007 roku została laureatką Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” dla wyróżniających się polskich artystów młodego pokolenia, w 2013 roku została stypendystką Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Od 2010 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików – AMIGRAV z siedzibą w Montrealu. Jest także członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Jest opiekunem Koła Naukowego „Eksperymentarium” studentów Pracowni Technik Wklęsłodrukowych oraz Pracowni Technik Litograficznych (razem z dr. Tomaszem Matczakiem), prowadzi także Galerię Grafiki Studenckiej „Pomiędzy” na macierzystym wydziale. Jest organizatorką międzynarodowych sympozjów graficznych w Urbino oraz kuratorką ponad 60 wystaw grafiki artystycznej.