Małe formy grafiki

Małe formy graficzne są dla mnie rodzajem graficznego sprawdzianu w mniejszej skali. Często zanim zrealizuję grafikę w dużym formacie, najpierw powstają szkice rysunkowe,
a później jedna lub kilka miniatur. Mała skala rządzi się zupełnie innymi prawami, wymaga jeszcze większego skupienia i precyzji, odpowiedzialności za każdy centymetr kwadratowy prostokątnej powierzchni. Z jednej strony każdy szczegół ma swoje znacznie, a z drugiej
- niewielki rozmiar pozwala na bardzo swobodne działania, bez obawy, że „zmarnuje się”
dużo graficznych materiałów. Jest to więc pole do eksperymentów, sprawdzania technicznych rozwiązań, choć oczywiście ostatecznym celem jest stworzenie samodzielnych utworów.
Dwie miniatury prezentowane na wystawie w Vercelli w 2014 roku,
W kręgu Koloseum[1] (il.44)  i W Kręgu Koloseum II[2] (il.45) – są efektem moich prób technicznych w zakresie akwatinty solnej. Grafiki te pokazują wzajemne relacje pomiędzy akwatintą solną i akwafortą solną, a zwykłą akwatintą. Widoczne są ziarniste linie na płaskiej czerni akwatinty i kontrastująca z nią, chropowata struktura głęboko wytrawionych faktur.
Przykładami małych form graficznych w technice akwatinty i akwaforty są prace zatytułowane: Riflessi (Refleksy) (il.36), Passaggi (Przejścia), (il.35) Luci (Światła) (il.37), Movimenti (Poruszenia) (il.34), Torri di Urbino (Wieże Urbino) (il 29). Są one inspirowane nowoczesną strefą architektury Urbino oraz pejzażem miasteczka Senigaglia, choć z pewnością mieszkańcy tego ostatniego nie rozpoznaliby w moich linearnych impresjach
znanej im średniowiecznej fortecy. Tematem prac są tytułowe lustrzane odbicia powierzchni szklanych ścian w silnym włoskim świetle, przejścia, światła, wreszcie pokryte konstrukcyjnymi rusztowaniami wieże Urbino.

 

 

Alicja Habisiak Matczak

Fragment Autoreferatu w postępowaniu habilitacyjnym, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2015

 [1] W kręgu Koloseum I, akwatinta solna, 10 x 15 cm, 2014
[2] W kręgu Koloseum II, akwatinta solna, 10 x 15 cm, 2014