Perspektywy helikoidalne

"Perspektywy helikoidalne" to wspólny tytuł cyklu panoramicznych grafik zrealizowanych w tradycyjnych i eksperymentalnych technikach wklęsłodrukowych. Słowo "helikoidalny" oznacza spiralny, skręcony kształt lub przedmiot, którego istotny element ma spiralny kształt lub odnosi się do spirali. W moich horyzontalnych pracach, chciałabym ukazać świat oglądany w wirującym ruchu, w trakcie obrotu, gdy elementy rzeczywistości przesuwają się przed oczami i łączą się ze sobą nieraz w zaskakującą i odrealnioną całość. Rozpoznawalne fragmenty architektury - kręte schody i balustrady, zestawione są z bezmiarem pejzażu. Poszczególne strefy ujęte są z różnych perspektyw – raz jest to perspektywa żabia, raz ptasia, centralna lub skośna - co tworzy skomplikowaną, zrekonstruowaną przestrzeń. Szkice rysunkowe, notowane z natury, a później przekształcane w ciszy pracowni, stanowią zawsze punkt wyjścia do powstania moich grafik. Rysunek jako pierwszy, bezpośredni zapis wrażeń i emocji jest dla mnie najbliższym sposobem opisywania świata.Na podstawie rysunków tworzę własne fantazje architektoniczne, swoiste graficzne kaprysy. 

Na wystawie w Galerii Centrum Łowicka w Warszawie prezentowane są nie tylko grafiki z cyklu "Perspektywy helikoidalne", ale także inne prace powstałe w latach 2016-2018, w tym kolekcja rysunków węglem i tuszem na papierze. Obok prac w formatach 100x70 cm i 30x120 cm, znajdą się też miniatury 7x10 cm. Źródłem inspiracji są pejzaże włoskich miast - Rzymu, Urbino, Perugii, reminiscencje z podróży do Luksemburga, migawki z Huty Vitkovice w Ostrawie, ale także industrialna architektura Łodzi, Tuszyna czy Warszawy. Wystawa ma charakter premierowy – większość prac jest po raz pierwszy prezentowana w Polsce.

 
Alicja Habisiak Matczak