Rytm światła i przestrzeni IIIdrzeworyt | 7x9 cm | 2006-08